پنج شنبه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٧
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستانهای قمربنی هاشم و شهید آیت اله مدنی شهرستان خوی
دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهرستان خوی درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستانهای قمربنی هاشم و شهید آیت اله مدنی شهرستان خوی را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:٥٠ - 1397/02/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تنظیف (خدمات) مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) (نوبت دوم)
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه درنظر دارد امور تنظیف (خدمات) مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٣٣ - 1397/02/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده
مزایده عمومی واگذاری درمانگاه شبانه روزی بعثت (خودکفایی سابق) شهرستان مهاباد (نوبت سوم)
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، درمانگاه شبانه روزی بعثت (خودکفایی سابق) شهرستان مهاباد (نوبت سوم) را در سال 1397 از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل در قالب اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مزایده را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٢٨ - 1397/02/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه واگذاری نگهداري و راهبري تأسيسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه از وب سایت “ (نوبت دوم)
مناقصه واگذاری نگهداري و راهبري تأسيسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه از وب سایت “ (نوبت دوم)
 ١٥:٠٣ - 1397/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان میاندوآب (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان میاندوآب (نوبت دوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٥٣ - 1397/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان بوکان (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان بوکان (نوبت دوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٤٥ - 1397/01/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی استعلام
استعلام واگذاری امور مرکز DIC مرکز بهداشت شهرستان ارومیه
مرکز بهداشت شهرستان ارومیه در نظر دارد امور خدماتی درمانی و بهداشتی مرکز کاهش آسیب خود را باشرایط زیر به افراد حقیقی و حقوقی واگذار نماید.
 ١٢:٢٦ - 1397/01/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
استعلام
معاونت امور بهداشتی دانشگاه در نظر دارد یونیتهای دندانپزشکی با شرایط مندرج در ذیل را خرید نماید لذا با مطالعه شرایط در صورت تمایل نسبت به تکمیل و ارائه جوابیه اقدام فرمایید.
معاونت امور بهداشتی دانشگاه در نظر دارد یونیتهای دندانپزشکی با شرایط مندرج در ذیل را خرید نماید لذا با مطالعه شرایط در صورت تمایل نسبت به تکمیل و ارائه جوابیه اقدام فرمایید.
 ١٤:٢٠ - 1396/10/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
مزایده عمومی واگذاري اجاره مکان داروخانۀ سرپائی بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس
مزایده عمومی واگذاري اجاره مکان داروخانۀ سرپائی بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس
 ١٥:٠٦ - 1396/08/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
مزایده عمومی فروش اموال اسقاطی شبکه بهداشت و درمان میاندوآب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي ( شبکه بهداشت ودر مان میاندوآب )در نظر دارد اموال اسقاطی دانشگاه را با برگزاري مزایده به فروش برساند
 ١٥:١٥ - 1396/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط