يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان چایپاره (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان چایپاره (نوبت دوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٢:٢٣ - 1396/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان پلدشت (نوبت سوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان پلدشت (نوبت سوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٢:٢٠ - 1396/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان شوط
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان شوط را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٣:٣٤ - 1396/06/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٤٩ - 1396/06/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
امور تغذیه اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستانهای شهید عباسی و حضرت فاطمه (س) شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه اي (خرید و توزیع غذا) شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٦:٣٠ - 1396/06/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
امور تغذیه اي (خرید و توزیع غذا) شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه اي (خرید و توزیع غذا) شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٦:٢٧ - 1396/06/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
تأسیسات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٦:٢٣ - 1396/06/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی مدیریت بی خطر سازی و حمل و امحاء پسماندهای عفونی بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه
مناقصه عمومی تهیه و استقرار دستگاه های مورد نیاز و مجوزدار مدیریت بی خطر سازی پسماندهای عفونی و حمل و انتقال پسماندهای عفونی بی خطر شده و پسماندهای غیر عفونی به محل دفع پسماندهای تعیین شده توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری مربوط آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
 ١٤:٠٧ - 1396/06/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
استلام
اجاره محل واحدداروخانه در مراکز شهری روستایی و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان ارومیه
اجاره محل واحدداروخانه در مراکز شهری روستایی و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان ارومیه
 ١٥:٣٥ - 1396/05/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور خدمات عمومي (تنظيف) ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه (مرکز استان)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر واگذاری امور خدمات عمومي (تنظيف) ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه در(مرکز استان) را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٠:١٩ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
واگذاری امور خدمات عمومي (تنظيف) واحدهای تابعه دانشگاه(جنوب استان)
واگذاری امور خدمات عمومي (تنظيف) واحدهای تابعه دانشگاه (شمال استان)
واگذاری امور خدمات عمومي (تنظيف) دانشکده دندانپزشکی ارومیه
اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری خدمات عمومی (تنظیف) بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه
تامین کیف سلامت مورد نیاز یکساله مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
مرتبط