پنج شنبه ٣٠ دی ١٣٩٥
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه
اصلاحیه مدت قرارداد در صفحه 6 از برگ شرایط مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه مدت قرارداد: از تاریخ 1395/12/1 لغایت 1396/11/30 بمدت یکسال شمسی می باشد که بنا بر اعلام کارفرما به مدت سه ماه باهمین شرایط قابل تمدید خواهد بود.
 ٠٩:٣٤ - 1395/10/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی فراخوان
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکاران
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکاران جهت احداث و توسعه واحدهای بهداشتی ، درمانی و آموزشی در سطح استان آذربایجان غربی
 ٠٨:٢٦ - 1395/10/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلوی دانشگاه (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلوی دانشگاه (نوبت دوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٤٣ - 1395/10/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٢٢ - 1395/10/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید دکتر قلیپور شهرستان بوکان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید دکتر قلیپور شهرستان بوکان را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ٠٩:١٠ - 1395/10/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پلدشت
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پلدشت را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:٣٥ - 1395/10/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٣٨ - 1395/10/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری مرکز اقامتی درمان و نگهداری معتادین MMT (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد مرکز اقامتی درمان و نگهداری معتادین MMT (نوبت دوم)را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره برداری از مرکز درمان سوء مصرف مواد و یا گواهی پایان دورۀ MMT می¬باشند واگذار نماید.
 ١٤:٣٦ - 1395/10/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
متن اصلاحیه : به اطلاع کلیه متقاضیان و شرکت کنندگان مناقصه عمومی مربوط به امور تغذیه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه می¬رساند که بند 4 صفحه 3 مربوط به چک لیست و بند 4 مدارک پاکت «ب» صفحه 14 حذف می گردد.
 ١٤:٥٠ - 1395/10/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سردشت (نوبت دوّم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سردشت (نوبت دوّم) را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:٤٥ - 1395/10/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
مرتبط