چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
استعلام عمومی
برگ شرایط اجاره محل واحدداروخانه در مراکز شهری روستایی و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان ارومیه(نوبت سوم)
برگ شرایط اجاره محل واحدداروخانه در مراکز شهری روستایی و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان ارومیه(نوبت سوم)
 ١٥:٤٧ - 1397/03/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی استعلام
استعلام واگذاری نگهداري و راهبري تأسيسات دانشکده دندانپزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آذربايجانغربی درنظردارد به منظورتوسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارایه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود به استناد مصوبه 46/14 شورای عالی اداری نسبت به واگذاری نگهداري و راهبري تأسيسات دانشکده دندانپزشکی ارومیه را از طریق انجام استعلام عمومی به شرکتهای معتبر خدمات فنی که دارای رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته تاسیسات و تجهیزات می باشند، به شرح ذیل اقدام نموده است:
 ١٥:٠٦ - 1397/03/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه
اصلاحیه برگ شرایط مناقصه خرید پگ و لباس مورد نیاز بیماران بستری بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد (تغییرات در تعداد اقلام)
اصلاحیه برگ شرایط مناقصه خرید پگ و لباس مورد نیاز بیماران بستری بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد (تغییرات در تعداد اقلام)
 ٠٩:٥٥ - 1397/03/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
تهیه تهیه کاغذ و مواد مصرفی مورد نیاز جهت چاپ و هزینه چاپ اوراق پرونده ها، فرم ها، برچسب های مصرفی مورد نیاز مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در نظر دارد تهیه کاغذ و مواد مصرفی مورد نیاز جهت چاپ و هزینه چاپ اوراق پرونده ها، فرم ها، برچسب های مصرفی مورد نیاز مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه را از طریق عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه نماید.
 ١٥:١٩ - 1397/03/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری درمانگاه شبانه روزی بعثت (خودکفایی سابق) شهرستان مهاباد (نوبت پنجم)
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، درمانگاه شبانه روزی بعثت (خودکفایی سابق) شهرستان مهاباد (نوبت پنجم) را در سال 1397 از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل در قالب اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مزایده را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:١٠ - 1397/03/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید اوراق چاپی، تکثیر و فرم های آماری شبکه بهداشت و درمان مهاباد (نوبت چهارم) در سال97
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، اوراق چاپی، تکثیر و فرم های آماری شبکه بهداشت و درمان مهاباد (نوبت چهارم) را در سال97 به شرح ذیل خریداری نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٣٦ - 1397/03/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی خرید پگ و لباس مورد نیاز بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد
مناقصه عمومی خرید پگ و لباس مورد نیاز بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد
 ٠٩:٥٣ - 1397/03/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط