پنج شنبه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٧
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آرشیو اخبار


مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستانهای قمربنی هاشم و شهید آیت اله مدنی شهرستان خوی
دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهرستان خوی درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستانهای قمربنی هاشم و شهید آیت اله مدنی شهرستان خوی را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:٥٠ - 1397/02/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تنظیف (خدمات) مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) (نوبت دوم)
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه درنظر دارد امور تنظیف (خدمات) مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٣٣ - 1397/02/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده
مزایده عمومی واگذاری درمانگاه شبانه روزی بعثت (خودکفایی سابق) شهرستان مهاباد (نوبت سوم)
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، درمانگاه شبانه روزی بعثت (خودکفایی سابق) شهرستان مهاباد (نوبت سوم) را در سال 1397 از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل در قالب اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مزایده را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٢٨ - 1397/02/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه واگذاری نگهداري و راهبري تأسيسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه از وب سایت “ (نوبت دوم)
مناقصه واگذاری نگهداري و راهبري تأسيسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه از وب سایت “ (نوبت دوم)
 ١٥:٠٣ - 1397/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان میاندوآب (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان میاندوآب (نوبت دوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٥٣ - 1397/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان بوکان (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان بوکان (نوبت دوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٤٥ - 1397/01/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی استعلام
استعلام واگذاری امور مرکز DIC مرکز بهداشت شهرستان ارومیه
مرکز بهداشت شهرستان ارومیه در نظر دارد امور خدماتی درمانی و بهداشتی مرکز کاهش آسیب خود را باشرایط زیر به افراد حقیقی و حقوقی واگذار نماید.
 ١٢:٢٦ - 1397/01/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه
اصلاحیه مربوط به برگ شرایط مناقصه عمومی خدمات عمومی(تنظبف)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)ارومیه
اصلاحیه مربوط به برگ شرایط مناقصه عمومی خدمات عمومی(تنظبف)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)ارومیه
 ١١:١٤ - 1397/01/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
استعلام عمومی
واگذاری کلیه خدمات واحد های دندان پزشکی به بخش خصوصی ( جرم گیری – ترمیم یک سطحی – ترمیم دو سطحی– کشیدن دندان – فیشورسلانت) طبق تعرفه دولتی و دستور العمل سطح اول خدمات دندانپزشکی باتعرفه دولتی.
مرکز بهداشت شهر ستان ارومیه در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود ، امورات واحد دندان پزشکی مراکزشهری و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان ارومیه ( نوشین شهر ، عسگر آباد و قولنجی ) را به اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در امر فوق تحت شرایط ذیل واگذار نماید .
 ١٣:٥٩ - 1397/01/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث کلیه وسایط نقلیه موتوری سازمانی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث کلیه وسایط نقلیه موتوری سازمانی را به شرح ذیل واگذار نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٣:٥٨ - 1397/01/15 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>