دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آرشیو اخبار


مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید بهشتی شهرستان چالدران
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید بهشتی شهرستان چالدران را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی/ حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٥١ - 1397/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهیندژ
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهیندژ را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٤٨ - 1397/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس (دانشکده پرستاری، بیمارستان و آموزشگاه بهورزی) – نوبت سوم
اصلاحیه ماده 56 صفحه 13 و تغییر تاریخ های دانلود و عودت و بازگشایی پاکات مربوط به صفحات 16 و 17 برگ شرایط نوبت سوم مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه شبکه بهداشت و درمان سلماس
 ١٥:٥٦ - 1397/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان نبی اکرم (ص) شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشنویه – نوبت سوم
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان نبی اکرم (ص) شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشنویه – نوبت سوم را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٥٢ - 1397/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان فجر شهرستان ماکو – نوبت پنجم
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان فجر شهرستان ماکو – نوبت پنجم را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٥٠ - 1397/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه (نوبت پنجم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه (نوبت پنجم) را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٣٩ - 1397/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید یک دستگاه آسانسور نفربر و یک دستگاه آسانسور بیماربر (با گارانتی 24 ماهه برای هر دو دستگاه آسانسور) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان مهاباد (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، ، یک دستگاه آسانسور نفربر و یک دستگاه آسانسور بیماربر (با گارانتی 24 ماهه برای هر دو دستگاه آسانسور) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان مهاباد (نوبت دوم) را به شرح ذیل خریداری ، نصب و راه اندازی و نگهداری 24 ماهه رایگان نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٣٣ - 1397/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
مزایده عمومی واگذاري اجاره مکان داروخانۀ سرپائی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی
مزایده عمومی واگذاري اجاره مکان داروخانۀ سرپائی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی
 ١٢:١٦ - 1397/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید، نصب و راه اندازی چهار دستگاه دیگ بخار هر کدام به ظرفیت kg/h 1500 و یک دستگاه دی اریتور به ظرفیت 000/10 پوند بر ساعت و یک دستگاه منبع کندانس به ظرفیت 000/2 لیتر با تجهیزات و متعلقات مربوطه بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، چهار دستگاه دیگ بخار هر کدام به ظرفیت kg/h 1500 و یک دستگاه دی اریتور به ظرفیت 000/10 پوند بر ساعت و یک دستگاه منبع کندانس به ظرفیت 000/2 لیتر با تجهیزات و متعلقات مربوطه بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد را از بین اشخاص حقوقی دارای گواهی صلاحیت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری، نصب و راه اندازی نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:١٤ - 1397/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید دو دستگاه UPS هر کدام به قدرت 80 کاوا برای بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان مهاباد
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، دو دستگاه UPS هر کدام به قدرت 80kva برای بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان مهاباد را از بین اشخاص حقوقی دارای مجوز معتبر شورای عالی انفورماتیک از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:١١ - 1397/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>