شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٦
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آرشیو اخبار


اصلاحیه
اصلاحیه صفحه 14 حجم و تعداد نیروهای کلینیک عمار مربوط به مناقصه تنظیف ستاد و صفحه 7 بند 15-5 برگ شرایط مناقصه تنظیف مرکز بهداشت ارومیه
اصلاحیه صفحه 14 حجم و تعداد نیروهای کلینیک عمار مربوط به مناقصه تنظیف ستاد و صفحه 7 بند 15-5 برگ شرایط مناقصه تنظیف مرکز بهداشت ارومیه
 ١٣:٥٠ - 1396/09/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان سلماس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان سلماس را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٤٣ - 1396/09/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان اشنویه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان اشنویه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٢:٣٤ - 1396/09/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه
اصلاحیه برگ شرایط و اسناد مناقصه عمومی خدمات عمومی(تنظیف) شبکه بهداشت و درمان سردشت
اصلاحیه برگ شرایط و اسناد مناقصه عمومی خدمات عمومی(تنظیف) شبکه بهداشت و درمان سردشت
 ١١:٣٨ - 1396/09/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه
اصلاحیه برگ شرایط اسناد واگذاری خدمات عمومی(تنظیف) شبکه بهداشت و درمان نقده
اصلاحیه برگ شرایط اسناد واگذاری خدمات عمومی(تنظیف) شبکه بهداشت و درمان نقده
 ٠٩:٤٩ - 1396/09/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان نقده
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان نقده
 ١٥:٠٥ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان اشنویه
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان اشنویه
 ١٥:٠٢ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان شاهین دژ
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان شاهین دژ
 ١٢:٣٩ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر
 ١٢:٣٦ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی خرید و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی قلب سیدالشهداء (ع) ارومیه
مناقصه عمومی خرید و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی قلب سیدالشهداء (ع) ارومیه
 ١٥:٢٠ - 1396/09/14 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>