يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آرشیو اخبار


مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان مهاباد
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان مهاباد را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت-های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٣٤ - 1395/11/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات ستاد دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات ستاد دانشگاه را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٣٢ - 1395/11/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پلدشت (نوبت دوّم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پلدشت (نوبت دوّم) را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٢:٢٢ - 1395/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان مهاباد
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و با توجه به مواد 33 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مبنی بر بهینه سازی ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی دولتی و کاهش تصدی گری دولت در بخش درمان بستری و واگذاری قسمتی از وظایف بخش های مذکور به بخش های تعاونی و خصوصی و بر اساس مجوز شماره 307687/101 مورخ 28/12/89 دفتر وزارت متبوع، خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان مهاباد را از طريق انجام مزايده عمومي در قالب قرارداد ( اجاره مکان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعیین صلاحیت شده توسط کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه واگذار نمايد.
 ١٢:٣١ - 1395/11/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری داروخانۀ سرپائی بیمارستان حضرت فاطمه (س) شهرستان میاندوآب
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و با توجه به مواد 33 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مبنی بر بهینه سازی ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی دولتی و کاهش تصدی گری دولت در بخش درمان بستری و واگذاری قسمتی از وظایف بخش های مذکور به بخش های تعاونی و خصوصی و بر اساس مجوز شماره 307687/101 مورخ 28/12/89 دفتر وزارت متبوع، واگذاری داروخانۀ سرپائی بیمارستان حضرت فاطمه (س) شهرستان میاندوآب را از طريق انجام مزايده عمومي در قالب قرارداد ( اجاره مکان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعیین صلاحیت شده توسط کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه واگذار نمايد.
 ١٢:٢٣ - 1395/11/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری محل فروشگاه (بوفه) مرکز آموزشی ودرمانی شهید مطهری ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، محل فروشگاه (بوفه) مرکز آموزشی ودرمانی شهید مطهری ارومیه را از طریق برگذاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
 ١٢:١٣ - 1395/11/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
احداث پایگاه سلامت صبا شهرستان اشنویه
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث پایگاه سلامت صبا شهرستان اشنویه را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه یا پیمانکاران محلی تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٢:٠٩ - 1395/11/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
احداث پایگاه سلامت جانبازان شهرستان شاهیندژ
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث پایگاه سلامت جانبازان شهرستان شاهیندژ را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه یا پیمانکاران محلی تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٢:٠٥ - 1395/11/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه
اصلاحیه مدت قرارداد در صفحه 6 از برگ شرایط مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه مدت قرارداد: از تاریخ 1395/12/1 لغایت 1396/11/30 بمدت یکسال شمسی می باشد که بنا بر اعلام کارفرما به مدت سه ماه باهمین شرایط قابل تمدید خواهد بود.
 ٠٩:٣٤ - 1395/10/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی فراخوان
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکاران
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکاران جهت احداث و توسعه واحدهای بهداشتی ، درمانی و آموزشی در سطح استان آذربایجان غربی
 ٠٨:٢٦ - 1395/10/28 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>