يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آرشیو اخبار


مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:٥٣ - 1396/05/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری واگذاري قسمتی از امور خدمات عمومي (تنظيف) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)
مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه درنظردارد به منظورتوسعه و مشارکت بخش غير دولتي در ارايه خدمات و استفاده بهينه از امکانات موجود به استناد مصوبه 46/14 شوراي عالي اداري نسبت به واگذاري قسمتی از امور خدمات عمومي (تنظيف) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) را از طريق انجام مناقصه عمومي به شرکتهاي تعيين صلاحيت شده توسط وزارت کار و امور اجتماعي به شرح ذيل اقدام نماید:
 ١٤:٤٩ - 1396/05/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید کیف های بهداشتی مورد نیاز بیماران بیمارستان شهدای تکاب
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، کیف های بهداشتی مورد نیاز بیماران بیمارستان شهدای تکاب را به شرح ذیل خریداری نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٣:٥٥ - 1396/05/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید کیف های بهداشتی مورد نیاز بیماران بیمارستان امام خمینی(ره) نقده
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، کیف های بهداشتی مورد نیاز بیماران بیمارستان امام خمینی(ره) نقده را به شرح ذیل خریداری نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٣:٥٤ - 1396/05/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان میاندوآب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان میاندوآب را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٣:٢٦ - 1396/05/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه خرید اوراق چاپی، تکثیر و فرم های آماری مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه (نوبت دوم)
اصلاحیه در صفحات 1 و 11 برگ شرایط مناقصه عمومی خرید اوراق چاپی، تکثیر و فرم های آماری مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه (نوبت دوم)
 ١٤:٤٥ - 1396/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید اوراق چاپی، تکثیر و فرم های آماری مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری ارومیه (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، اوراق چاپی، تکثیر و فرم های آماری مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری ارومیه را در سال96 به شرح ذیل خریداری نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٤١ - 1396/04/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی استعلام
استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته در 2 واحد حوزه معاونت امور بهداشتی
استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته در 2 واحد حوزه معاونت امور بهداشتی
 ٠٩:٣٣ - 1396/04/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی استعلام
استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته محیط خوابگاهی
استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته محیط خوابگاهی
 ٠٨:٥٤ - 1396/04/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:١١ - 1396/04/12 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>