جمعه ٢٩ دی ١٣٩٦
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آرشیو اخبار


آگهی استعلام
استعلام واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) دانشکده دندانپزشکی ارومیه
دانشکده دندانپزشکی ارومیه در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارایه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود به استناد مصوبه 46/14 شورای عالی اداری امورخدمات خودرویـی (امور نقلیه) دانشکده دندانپزشکی ارومیه را از طریق انجام استعلام عمومی به شرکتهای تعیین صلاحیت شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی یا سایر مراجع ذیصلاح به شرح ذیل واگذار نماید
 ١٥:٤٠ - 1396/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه
اصلاحیه تبصره 3 ماده 4 برگ شرایط و تبصره 3 بند 12 نمونه قرارداد واگذاری امورات تنظیف واحدهای تابعه دانشگاه(کلیه مناقصات تنظیف در سایت))
اصلاحیه تبصره 3 ماده 4 برگ شرایط و تبصره 3 بند 12 نمونه قرارداد واگذاری امورات خدمات عمومی (تنظیف) واحدهای تابعه دانشگاه(کلیه مناقصات تنظیف در سایت)
 ١٤:٢١ - 1396/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
مزایده عمومی واگذاري اجاره مکان داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهداء تکاب(نوبت سوم)
مزایده عمومی واگذاري اجاره مکان داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهداء تکاب(نوبت سوم)
 ٠٩:٣٨ - 1396/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه
اصلاحیه صفحه 14 حجم و تعداد نیروهای کلینیک عمار مربوط به مناقصه تنظیف ستاد و صفحه 7 بند 15-5 برگ شرایط مناقصه تنظیف مرکز بهداشت ارومیه
اصلاحیه صفحه 14 حجم و تعداد نیروهای کلینیک عمار مربوط به مناقصه تنظیف ستاد و صفحه 7 بند 15-5 برگ شرایط مناقصه تنظیف مرکز بهداشت ارومیه
 ١٣:٥٠ - 1396/09/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان سلماس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان سلماس را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٤٣ - 1396/09/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان اشنویه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان اشنویه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٢:٣٤ - 1396/09/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه
اصلاحیه برگ شرایط و اسناد مناقصه عمومی خدمات عمومی(تنظیف) شبکه بهداشت و درمان سردشت
اصلاحیه برگ شرایط و اسناد مناقصه عمومی خدمات عمومی(تنظیف) شبکه بهداشت و درمان سردشت
 ١١:٣٨ - 1396/09/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه
اصلاحیه برگ شرایط اسناد واگذاری خدمات عمومی(تنظیف) شبکه بهداشت و درمان نقده
اصلاحیه برگ شرایط اسناد واگذاری خدمات عمومی(تنظیف) شبکه بهداشت و درمان نقده
 ٠٩:٤٩ - 1396/09/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان نقده
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان نقده
 ١٥:٠٥ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان اشنویه
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان اشنویه
 ١٥:٠٢ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>