جمعه ٢٩ دی ١٣٩٦
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آرشیو اخبار


مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان شاهین دژ
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان شاهین دژ
 ١٢:٣٩ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر
 ١٢:٣٦ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی خرید و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی قلب سیدالشهداء (ع) ارومیه
مناقصه عمومی خرید و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی قلب سیدالشهداء (ع) ارومیه
 ١٥:٢٠ - 1396/09/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان سردشت
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان سردشت
 ١٤:٤١ - 1396/09/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان تکاب
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان تکاب
 ١٤:٣٩ - 1396/09/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان میاندوآب
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان میاندوآب
 ١٤:٣٧ - 1396/09/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه
اصلاحیه برگ شرایط مناقصه عمومی خدمات عمومی (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء(ع) ارومیه (حجم و تعداد نیروها)
اصلاحیه برگ شرایط مناقصه عمومی خدمات عهمومی (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء(ع) ارومیه (افزایش حجم و تعداد نیروها)
 ١٣:٥١ - 1396/09/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه
اصلاحیه برگ شرایط(تبصره بند 39-5) اضافه شده به شرایط مناقصه عمومی تنظیف واحدهای ستاد دانشگاه
اصلاحیه برگ شرایط(تبصره بند 39-5) به شرایط مناقصه عمومی خدمات عمومی(تنظیف) واحدهای ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اضافه گردد.
 ١٣:٤٠ - 1396/09/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه(نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه(نوبت دوم) را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی ازسازمان برنامه و بودجه در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ٠٨:٣٩ - 1396/09/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه (نوبت دوم) را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ٠٨:٣٧ - 1396/09/13 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>