جمعه ٢٩ دی ١٣٩٦
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آرشیو اخبار


مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) مرکز بهداشت شهرستان ارومیه (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) مرکز بهداشت شهرستان ارومیه (نوبت دوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ٠٩:٢٩ - 1396/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه
 ١٦:١٢ - 1396/09/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء(ع) ارومیه
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء(ع) ارومیه
 ١٦:٠٨ - 1396/09/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
 ١٦:٠٥ - 1396/09/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه
 ١٥:٥٨ - 1396/09/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سایت نازلو
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سایت نازلو
 ١٥:٥٤ - 1396/09/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) مرکز بهداشت ارومیه
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) مرکز بهداشت ارومیه
 ١٥:٤٧ - 1396/09/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهداء شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهداء شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:١٥ - 1396/09/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) واحدهای ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) واحدهای ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 ١٦:٤٤ - 1396/09/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی استعلام
استعلام واگذاری خدمات خودرویی دانشکده دندانپزشکی ارومیه
استعلام واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) دانشکده دندانپزشکی ارومیه
 ١٣:٢٩ - 1396/08/30 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>