يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آرشیو اخبار


آگهی استعلام
استعلام بهاء خرید و نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته محیط خوابگاهی
استعلام بهاء خرید و نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته محیط خوابگاهی
 ١٤:٣٥ - 1395/12/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
فروش پسآب داروی ثبوت رادیولوژی و فیلمهای باطله واحدهای تابعه دانشگاه
معاونت امور درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربایجان غربی¬ در نظر دارد نسبت به فروش پسآب داروی ثبوت رادیولوژی و فیلمهای باطله واحدهای تابعه دانشگاه از طریق انجام مزایده عمومی اقدام نمايد.
 ١٤:٥٤ - 1395/12/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
احداث پایگاه سلامت شماره دو شهرستان شاهیندژ
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث پایگاه سلامت شماره دو شهرستان شاهیندژ را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل صلاحیت رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده یا پیمانکاران محلی توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٤:٤٣ - 1395/12/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
احداث پایگاه سلامت شهرستان چالدران
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث پایگاه سلامت شهرستان چالدران را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل صلاحیت رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده یا پیمانکاران محلی توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٤:٤٠ - 1395/12/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
احداث پایگاه سلامت شریف آباد شهرستان تکاب
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد، احداث پایگاه سلامت شریف آباد شهرستان تکاب را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل صلاحیت رتبه پنج ابنیه تشخیص صلاحیت شده یا پیمانکاران محلی توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) دارای صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٤:٣٦ - 1395/12/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری فروشگاه (بوفه) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه (نوبت سوم)
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، فروشگاه (بوفه) مرکز آموزشی ودرمانی شهید مطهری ارومیه را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی وحقیقی واجد شرایط دارای صلاحیت واگذار نماید.
 ١٤:٣١ - 1395/12/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان بوکان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان بوکان را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٢٦ - 1395/12/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان چایپاره
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان چایپاره را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت-های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٤٦ - 1395/12/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان نقده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان نقده را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت-های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می¬باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٤٤ - 1395/12/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری درمانگاه شبانه روزی بعثت (خودکفایی سابق) شهرستان مهاباد
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، درمانگاه شبانه روزی بعثت (خودکفایی سابق) شهرستان مهاباد را در سال 1395 از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل در قالب اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مزایده را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٠٧ - 1395/11/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>