يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آرشیو اخبار


مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان تکاب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان تکاب را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٠٥ - 1395/11/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان میاندوآب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان میاندوآب را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٠٣ - 1395/11/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سردشت
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و با توجه به مواد 33 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مبنی بر بهینه سازی ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی دولتی و کاهش تصدی گری دولت در بخش درمان بستری و واگذاری قسمتی از وظایف بخش های مذکور به بخش های تعاونی و خصوصی و بر اساس مجوز شماره 307687/101 مورخ 28/12/89 دفتر وزارت متبوع، خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سردشت را از طريق انجام مزايده عمومي در قالب قرارداد ( اجاره مکان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعیین صلاحیت شده توسط کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه واگذار نمايد.
 ١٢:٥٣ - 1395/11/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
تأمین کیف سلامت یکسال مورد نیاز در سال 1396
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در نظر دارد کیف سلامت یکسال مورد نیاز در سال 1396 را بصورت قرارداد تامین و از طریق مناقصه عمومی از افراد حقیقی یا حقوقی تامین نماید.
 ١٢:٤٨ - 1395/11/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلوی دانشگاه (نوبت سوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلوی دانشگاه (نوبت سوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٠٥ - 1395/11/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ (نوبت دوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٣٨ - 1395/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی استعلام
آگهی استعلام بهاء فروش اموال اسقاطی شبکه بهداشت و درمان بوکان از طریق مزایده
شبکه بهداشت و درمان بوکان در نظر دارد مقداری از اموال اسقاطی و از رده خارج شده خود واقع در بیمارستان شهید قلی پور و بیمارستان قدیم و ستادمرکز بهداشت و درمان بوکان را از طریق مزایده (بصورت استعلام بهاء با بیشترین بهای ممکن) به فروش برساند. در صورت نیاز باشماره تلفن 4-46231303-044 تماس گرفته شود.
 ١٢:٥٢ - 1395/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه عمومی
اصلاحیه واگذاری امورخدمات عمومی (تنظیف) مرکز تصویر برداری ، درمانگاه تخصصی وعمومی بیمارستان شهید دکتر قلیپور شهرستان بوکان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد امورخدمات عمومی (تنظیف) مرکز تصویر برداری ، درمانگاه تخصصی وعمومی بیمارستان شهید دکتر قلیپور شهرستان بوکان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط و داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:١١ - 1395/11/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی لغو مناقصه
آگهی لغو مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پلدشت
به اطلاع میرساند مناقصه عمومی به شماره آگهی 96379 واگذاری امور تغذیه بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پلدشت باستناد نامه شماره 6/95/1/203792پ مورخ 95/11/10 لغو می گردد و مقرر گردید از طریق استعلام و توسط شبکه واگذار گردد.
 ١٤:٣٥ - 1395/11/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه (نوبت دوم)
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در نظر دارد امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) را ازطریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای صلاحیت خریداری نماید.
 ١٤:٥٦ - 1395/11/09 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>