دوشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٧
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آگهی استعلام
استعلام بهاء سرویس ایاب و ذهاب کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه
استعلام بهاء سرویس ایاب و ذهاب کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه
 ١٥:٥٩ - 1397/03/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان چایپاره
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان چایپاره را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٥٥ - 1397/03/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
استعلام عمومی
استعلام بهاء چاپ و تکثیر مورد نیاز معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
استعلام بهاء چاپ و تکثیر مورد نیاز معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 ١٥:٠٢ - 1397/03/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته تأسیسات و تجهیزات می-باشند ، می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٥٠ - 1397/03/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده
مزایده عمومی درمانگاه شبانه روزی بعثت (خودکفایی سابق) شهرستان مهاباد (نوبت چهارم)
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، درمانگاه شبانه روزی بعثت (خودکفایی سابق) شهرستان مهاباد (نوبت چهارم) را در سال 1397 از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل در قالب اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مزایده را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:١٧ - 1397/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه
خرید اوراق چاپی، تکثیر و فرم های آماری شبکه بهداشت و درمان مهاباد (نوبت سوم)
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، اوراق چاپی، تکثیر و فرم های آماری شبکه بهداشت و درمان مهاباد (نوبت سوم) را در سال97 به شرح ذیل خریداری نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٥٣ - 1397/02/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) شبکه بهداشت و درمان شهرستان نقده (بیمارستان امام خمینی (ره) ، بیمارستان حضرت فاطمه (س) و دانشکده پرستاری نقده)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) شبکه بهداشت و درمان شهرستان نقده (بیمارستان امام خمینی (ره) ، بیمارستان حضرت فاطمه (س) و دانشکده پرستاری نقده) را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:٤٣ - 1397/02/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
تهیه کاغذ و مواد مصرفی مورد نیاز جهت چاپ و هزینه چاپ اوراق پرونده ها، فرم ها برچسب های مصرفی مورد نیاز مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
مناقصه عمومی تهیه کاغذ و مواد مصرفی مورد نیاز جهت چاپ و هزینه چاپ اوراق پرونده ها، فرم ها برچسب های مصرفی مورد نیاز مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
 ١٥:٣٣ - 1397/02/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط