يکشنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٨
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مجوز خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژ نراتور مرکز آموزش درمانی امام خمینی(ره) سال 97-98
مجوز خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژ نراتور مرکز آموزش درمانی امام خمینی(ره) سال 97-98
مجوز خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژ نراتور مرکز آموزش درمانی امام خمینی(ره) سال 97-98
 ١٤:٤٣ - 1397/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگ شرایط خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتور 10000 کیلو وات
برگ شرایط خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتور 10000 کیلو وات
برگ شرایط خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتور 10000 کیلو وات
 ١٤:٤١ - 1397/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
قرارداد نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 1000 کیلو وات
قرارداد نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 1000 کیلو وات
قرارداد نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 1000 کیلو وات
 ١٤:٤٠ - 1397/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
قرارداد خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 1000 کیلو وات
قرارداد خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 1000 کیلو وات
قرارداد خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 1000 کیلو وات
 ١٤:٣٧ - 1397/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) 97-98
آگهی مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) 97-98
آگهی مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) 97-98
 ١٤:٣٣ - 1397/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
نمونه قرارداد خدمات خودرویی مرکز آموزش درمانی امام خمینی(ره) در سال 98
نمونه قرارداد خدمات خودرویی مرکز آموزش درمانی امام خمینی(ره) در سال 98
نمونه قرارداد خدمات خودرویی مرکز آموزش درمانی امام خمینی(ره) در سال 98
 ٠٩:٠٥ - 1397/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگ شرایط مناقصه خدمات خودرویی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) سال 98
برگ شرایط مناقصه خدمات خودرویی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) سال 98
برگ شرایط مناقصه خدمات خودرویی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) سال 98
 ٠٩:٠٤ - 1397/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مجوز برگزاری مناقصه خدمات خودرویی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
مجوز برگزاری مناقصه خدمات خودرویی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
مجوز برگزاری مناقصه خدمات خودرویی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
 ٠٨:٤٤ - 1397/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
ابلاغ دکترجعفری
ابلاغ دکترجعفری
ابلاغ دکترجعفری
 ٠٨:٤٣ - 1397/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
ابلاغ دکترنصیری مدیر عامل مرکز
ابلاغ دکترنصیری مدیر عامل مرکز
ابلاغ دکترنصیری مدیر عامل مرکز
 ٠٨:٤٢ - 1397/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
ابلاغ اعضای کمسیون و مجوز برگزاری مناقصه
آگهی مناقصه خدمات خودرویی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) در سال 98
اعلام آمادگی جهت عقد قرارداد با شرکتهای دارای مجوز در امور گردشگری
مزایده اموال اسقاطی بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه
مرتبط