جمعه ٠٤ اسفند ١٤٠٢
مناقصه
تماس با ما

ارومیه ، بلوار رسالت ، کوی اورژانس ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، مدیریت امور قراردادها ، مناقصات و مزایده های دانشگاه.  کد پستی : 5714783734

تلفن های تماس :

کد شهر ارومیه : 0441

2937105  -   2937106  -  2937340  -  2937149

مسئول واحد : آقای مهدی غنی زاده

پرسنل