جمعه ٢٢ فروردين ١٣٩٩
مناقصه
آرشیو اخبار


قرارداد اجاره محل آشپزخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 99
قرارداد اجاره محل آشپزخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 99
قرارداد اجاره محل آشپزخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 99
 ١٣:٥٩ - 1398/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
قرارداد خرید تغذیه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی نوبت اول در سال 1399
قرارداد خرید تغذیه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی نوبت اول در سال 1399
قرارداد خرید تغذیه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی نوبت اول در سال 1399
 ١٣:١٨ - 1398/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگ شرایط مناقصه تغذیه مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه نوبت اول سال 1399
برگ شرایط مناقصه تغذیه مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه نوبت اول سال 1399
برگ شرایط مناقصه تغذیه مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه نوبت اول سال 1399
 ١٣:١٦ - 1398/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٤٢ - 1397/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی لغو مناقصه
لغو مناقصه عمومی واگذاری خرید و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی
لغو مناقصه عمومی واگذاری خرید و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی طبق نامه شماره 6/97/53/27930پ مورخ 97/8/6 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی، مناقصه عمومی واگذاری خرید و توزیع غذای بیمارستان امامخمینی (ره) شهرستان خوی لغو می گردد.
 ٠٩:٤٧ - 1397/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه
اطلاعیه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
با عنایت به راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی لذا کلیه متقاضیان جهت شرکت در مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهید راثی شاهیندژ بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند. لازم به توضیح است منبعد کلیه مناقصات و مزایدات دانشگاه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق صورت خواهد پذیرفت.
 ١٤:٣٩ - 1397/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی ازطریق آزمون
واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی ازطریق آزمون
 ١١:٠٧ - 1397/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید عباسی شهرستان میاندوآب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید عباسی شهرستان میاندوآب را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ٠٩:١٠ - 1397/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید بهشتی شهرستان چالدران
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید بهشتی شهرستان چالدران را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی/ حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٥١ - 1397/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهیندژ
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهیندژ را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٤٨ - 1397/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>