چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آرشیو اخبار


امور گردشگری
اعلام آمادگی جهت عقد قرارداد با شرکتهای دارای مجوز در امور گردشگری
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه اعلام آمادگی خود را مبنی بر عقد قرارداد با شرکتهای دارای مجوز در امور گردشگری سلامت اقدام نماید.
 ٠٩:٠٧ - 1397/10/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده اموال اسقاطی بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه
مزایده اموال اسقاطی بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه
مزایده اموال اسقاطی بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه بصورت جارویی و یکجا
 ١٠:٢٤ - 1397/09/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی استعلام
استعلام بهاء خرید و نصب و راه اندازی سیستم مداربسته کلینیک و دی کلینیک تدبیر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
استعلام بهاء خرید و نصب و راه اندازی سیستم مداربسته کلینیک و دی کلینیک تدبیر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 ١٠:٥٣ - 1397/08/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٤٢ - 1397/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی لغو مناقصه
لغو مناقصه عمومی واگذاری خرید و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی
لغو مناقصه عمومی واگذاری خرید و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی طبق نامه شماره 6/97/53/27930پ مورخ 97/8/6 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی، مناقصه عمومی واگذاری خرید و توزیع غذای بیمارستان امامخمینی (ره) شهرستان خوی لغو می گردد.
 ٠٩:٤٧ - 1397/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه
اطلاعیه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
با عنایت به راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی لذا کلیه متقاضیان جهت شرکت در مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهید راثی شاهیندژ بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند. لازم به توضیح است منبعد کلیه مناقصات و مزایدات دانشگاه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق صورت خواهد پذیرفت.
 ١٤:٣٩ - 1397/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی ازطریق آزمون
واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی ازطریق آزمون
 ١١:٠٧ - 1397/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید عباسی شهرستان میاندوآب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید عباسی شهرستان میاندوآب را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ٠٩:١٠ - 1397/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید بهشتی شهرستان چالدران
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید بهشتی شهرستان چالدران را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی/ حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٥١ - 1397/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهیندژ
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهیندژ را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٤٨ - 1397/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>