سه شنبه ٠١ خرداد ١٣٩٧
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آرشیو اخبار


مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه ­اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید دکتر قلیپور شهرستان بوکان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان شهید دکتر قلیپور شهرستان بوکان را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٣١ - 1396/10/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی استعلام مزایده
آگهی استعلام مزایده واگذاری فروشگاه (بوفه) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری ارومیه درنظردارد، فروشگاه (بوفه) مستقر در مرکز را از طریق مزایده به اشخاص حقوقی وحقیقی واجد شرایط دارای صلاحیت واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 5/10/96 به دبیر خانه مرکز مراجعه نمایند.
 ١٤:٤٢ - 1396/10/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی استعلام
استعلام بهاء خرید مواد مصرفی دندانپزشکی معاونت بهداشتی دانشگاه
استعلام بهاء خرید مواد مصرفی دندانپزشکی معاونت بهداشتی دانشگاه
 ١٤:٠٧ - 1396/09/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان چالدران
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان چالدران را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٤٣ - 1396/09/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) مرکز بهداشت شهرستان ارومیه (نوبت سوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) مرکز بهداشت شهرستان ارومیه (نوبت سوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٤٠ - 1396/09/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی استعلام
استعلام واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) دانشکده دندانپزشکی ارومیه
دانشکده دندانپزشکی ارومیه در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارایه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود به استناد مصوبه 46/14 شورای عالی اداری امورخدمات خودرویـی (امور نقلیه) دانشکده دندانپزشکی ارومیه را از طریق انجام استعلام عمومی به شرکتهای تعیین صلاحیت شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی یا سایر مراجع ذیصلاح به شرح ذیل واگذار نماید
 ١٥:٤٠ - 1396/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه
اصلاحیه تبصره 3 ماده 4 برگ شرایط و تبصره 3 بند 12 نمونه قرارداد واگذاری امورات تنظیف واحدهای تابعه دانشگاه(کلیه مناقصات تنظیف در سایت))
اصلاحیه تبصره 3 ماده 4 برگ شرایط و تبصره 3 بند 12 نمونه قرارداد واگذاری امورات خدمات عمومی (تنظیف) واحدهای تابعه دانشگاه(کلیه مناقصات تنظیف در سایت)
 ١٤:٢١ - 1396/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مزایده عمومی
مزایده عمومی واگذاري اجاره مکان داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهداء تکاب(نوبت سوم)
مزایده عمومی واگذاري اجاره مکان داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهداء تکاب(نوبت سوم)
 ٠٩:٣٨ - 1396/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه
اصلاحیه صفحه 14 حجم و تعداد نیروهای کلینیک عمار مربوط به مناقصه تنظیف ستاد و صفحه 7 بند 15-5 برگ شرایط مناقصه تنظیف مرکز بهداشت ارومیه
اصلاحیه صفحه 14 حجم و تعداد نیروهای کلینیک عمار مربوط به مناقصه تنظیف ستاد و صفحه 7 بند 15-5 برگ شرایط مناقصه تنظیف مرکز بهداشت ارومیه
 ١٣:٥٠ - 1396/09/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان سلماس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان سلماس را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٤٣ - 1396/09/20 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>