سه شنبه ٠١ خرداد ١٣٩٧
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آرشیو اخبار


اصلاحیه
اصلاحیه برگ شرایط مناقصه عمومی خدمات عمومی (تنظیف) دانشکده پزشکی خوی (تعداد نیروها)
اصلاحیه برگ شرایط مناقصه عمومی خدمات عمومی (تنظیف) دانشکده پزشکی خوی (تعداد نیروها از 33 نفر به 34 نفر افزایش یافت)
 ١٤:٤١ - 1396/11/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی استعلام
واگذاری خدمات خودرویی دانشکده دندانپزشکی ارومیه از طریق استعلام
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربايجانغربی در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارایه خدمات و دانشکده دندانپزشکی ارومیه در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارایه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود به استناد مصوبه 46/14 شورای عالی اداری امورخدمات خودرویـی (امور نقلیه) دانشکده دندانپزشکی را از طریق انجام استعلام عمومی به شرکتهای تعیین صلاحیت شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی یا سایر مراجع ذیصلاح به شرح ذیل واگذار نماید:
 ٠٩:٤٦ - 1396/11/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان تکاب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان تکاب را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٢٠ - 1396/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٠٧ - 1396/11/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در نظر دارد امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) را ازطریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای صلاحیت خریداری نماید.
 ١٠:٥٤ - 1396/11/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلو ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلو ارومیه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٦:٠٦ - 1396/11/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٦:٠٤ - 1396/11/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) مرکز بهداشت شهرستان ارومیه (نوبت پنجم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) مرکز بهداشت شهرستان ارومیه (نوبت پنجم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٢:٠١ - 1396/11/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) دانشکده علوم پزشکی خوی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) دانشکده علوم پزشکی خوی
 ١١:٣١ - 1396/11/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی استعلام
استعلام خدمات خودرویی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
مرمرکز آموزشی، درمانی شهید مطهری ارومیه در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارایه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود به استناد مصوبه 46/14 شورای عالی اداری امورخدمات خودرویـی (امور نقلیه) خود را از طریق استعلام به شرکتهای تعیین صلاحیت شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی یا سایر مراجع ذیصلاح به شرح ذیل واگذار نماید:کز آموزشی درمانی ارومیه در نظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) مرکز را از طریق استعلام واگذار نماید
 ١٦:٠٥ - 1396/11/08 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>