جمعه ١١ اسفند ١٤٠٢
مناقصه
آرشیو اخبار


مناقصه عمومی
خرید اوراق چاپی، تکثیر و فرم های آماری شبکه بهداشت و درمان مهاباد (نوبت هفتم)
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد، اوراق چاپی، تکثیر و فرم های آماری شبکه بهداشت و درمان مهاباد (نوبت هفتم) را در سال97 به شرح ذیل خریداری نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با مراجعه به سایت¬های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٤٠ - 1397/06/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه (نوبت دوّم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه (نوبت دوّم) را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:٣٨ - 1397/06/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی فراخوان
آگهی فراخوان قرارداد تأمین منابع مالی ،طراحی و اجرا و بهره برداری پروژه (احداث بیمارستان 600 تختخوابی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی در نظر دارد ، قرارداد تأمین منابع مالی ،طراحی و اجرا و بهره برداری پروژه (احداث بیمارستان 600 تختخوابی ارومیه) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت واگذار نماید.
 ١٤:٣٦ - 1397/06/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی فراخوان
آگهی فراخوان قرارداد تأمین منابع مالی ،طراحی و اجرا و بهره برداری پروژه (احداث بیمارستان 100 تختخوابی روانپزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی در نظر دارد ، قرارداد تأمین منابع مالی ،طراحی و اجرا و بهره برداری پروژه (احداث بیمارستان 100 تختخوابی روانپزشکی ارومیه) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت واگذار نماید.
 ١٤:٢٧ - 1397/06/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید خدمات گروه پرستاری را براساس نفر ساعت در بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی (نوبت دوم)
خرید خدمات گروه پرستاری را براساس نفر ساعت در بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی (نوبت دوم)
 ١٥:٣٠ - 1397/06/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان فجر شهرستان ماکو – نوبت دوّم
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان فجر شهرستان ماکو – نوبت دوّم را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٤:٤٢ - 1397/06/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان ماکو (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان ماکو (نوبت دوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٣٧ - 1397/06/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومي (تنظيف) دانشکده دندانپزشکی ارومیه
مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومي (تنظيف) دانشکده دندانپزشکی ارومیه
 ١٣:٢٨ - 1397/06/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید خدمات گروه پرستاری بر اساس نفر ساعت در بیمارستانهای قمربنی هاشم و شهید آیت اله مدنی شهرستان خوی(نوبت دوم)
خرید خدمات گروه پرستاری بر اساس نفر ساعت در بیمارستانهای قمربنی هاشم و شهید آیت اله مدنی شهرستان خوی(نوبت دوم)
 ١١:٢٠ - 1397/06/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان شوط (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان شوط (نوبت دوم) را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٢٢ - 1397/05/30 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>