جمعه ١١ اسفند ١٤٠٢
مناقصه
آرشیو اخبار


آگهی مناقصه
مناقصه خرید خدمات گروه بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خوی در نظر دارد، مناقصه خرید خدمات گروه بهداشتی را بر اساس نفر ساعت در مراکز جامع سلامت و پایگاههای سلامت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خوی به شرح ذیل از اشخاص حقوقی فعال در این زمینه خریداری نماید. لذا متقاضیان می توانند با مراجعه به سایتهای مربوطه (بشرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ٠٩:٢٩ - 1397/05/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان نقده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان نقده را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٣:٥٨ - 1397/05/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٥:٤٠ - 1397/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان مهاباد
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان مهاباد را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٥٩ - 1397/05/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٥٢ - 1397/05/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه­ اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان فجر شهرستان ماکو
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور تغذیه¬اي (خرید و توزیع غذا) بیمارستان فجر شهرستان ماکو را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٥:٤٩ - 1397/05/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی فراخوان
آگهی فراخوان قرارداد تأمین منابع مالی اجرا و بهره برداری پروژه توسعه بیمارستان نقده (نوبت دوم)
آگهی فراخوان قرارداد تأمین منابع مالی اجرا و بهره برداری پروژه توسعه بیمارستان نقده (نوبت دوم)
 ١٤:٤٩ - 1397/05/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات طبخ و توزیع غذای سلف سرویس معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان خوی
دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهرستان خوی درنظردارد امورات طبخ و توزیع غذای سلف سرویس معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان خوی را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد.
 ١٢:٠٨ - 1397/05/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان پلدشت
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان پلدشت را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد
 ١٤:٢٥ - 1397/05/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی استعلام
استعلام واگذاری بوفه ستاد دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد بوفه ستاد دانشگاه را با برگزاري استعلام به اجاره واگذار نماید متقاضيان( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) میتوانند با رعایت شرایط ذیل در استعلام شرکت نمایند
 ٠٩:٢٢ - 1397/05/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>