سه شنبه ٠١ خرداد ١٣٩٧
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آرشیو اخبار


مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان تکاب(نوبت دوم)
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان تکاب(نوبت دوم)
 ١٥:٢٨ - 1396/10/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان شاهین دژ(نوبت دوم)
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان شاهین دژ(نوبت دوم)
 ١٥:٢٦ - 1396/10/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی استعلام
استعلام خرید لوازم مصرفی دندانپزشکی معاونت امور بهداشتی دانشگاه
معاونت امور بهداشتی دانشگاه در نظر دارد نسبت به خرید لوازم مصرفی داندانپزشکی به همراه لیست لوازم مورد نیار به تعداد مذکور خریداری نماید. لذا با مطالعه شرایط در صورت تمایل نسبت به تکمیل و ارائه جوابیه اقدام نمایید.
 ١٢:٤٤ - 1396/10/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی استعلام
استعلام بهاء خرید دوربین مدار بسته شبکه بهداشت و درمان مهاباد
استعلام بهاء خرید دوربین مدار بسته شبکه بهداشت و درمان مهاباد
 ٠٩:١٤ - 1396/10/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان پلدشت
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان پلدشت
 ١٥:١٠ - 1396/10/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان سلماس
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان سلماس
 ١٢:٥٤ - 1396/10/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان چایپاره
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان چایپاره
 ١٢:٥٢ - 1396/10/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان چالدران
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان چالدران
 ١٢:٤٩ - 1396/10/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان شوط
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان شوط
 ١٢:٣٨ - 1396/10/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان ماکو
مناقصه عمومی واگذاري امور خدمات عمومي (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان ماکو
 ١٢:٣٦ - 1396/10/06 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>