يکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢
مناقصه
اطلاعیه مربوط به مناقصه راهبردی و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
اطلاعیه مربوط به مناقصه راهبردی و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
اطلاعیه مربوط به مناقصه راهبردی و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
 ١٢:٣٨ - 1399/08/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط